Οικονομική και νομική επιστήμη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των σχέσεων οικονομίας και δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004127 375 Read counter

Original Title:
Οικονομική και νομική επιστήμη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των σχέσεων οικονομίας και δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Economic Law
Other subject categories:
Social, Political and Economic sciences
Pages (from-to):
317-347
The digital material of the item is not available.