Αποκατάστασις μελλούσης ζημίας εις περίπτωσιν τραυματισμού εμπόρου ή εταίρου εμπορικής εταιρείας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004129 528 Read counter

Original Title:
Αποκατάστασις μελλούσης ζημίας εις περίπτωσιν τραυματισμού εμπόρου ή εταίρου εμπορικής εταιρείας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
349-363
The digital material of the item is not available.