Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004130 425 Read counter

Original Title:
Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λιακόπουλος, Θανάσης Θ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
365-393
The digital material of the item is not available.