Περί της ευθύνης, δια τας προξενούμενας εις τρίτους επί του εδάφους ζημίας, εξ αντικειμένων ιπτάμενων ή ισταμένων εντός του ατμοσφαιρικού χώρου ή του διαστήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1004134 516 Read counter

Original Title:
Περί της ευθύνης, δια τας προξενούμενας εις τρίτους επί του εδάφους ζημίας, εξ αντικειμένων ιπτάμενων ή ισταμένων εντός του ατμοσφαιρικού χώρου ή του διαστήματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μανιατόπουλος , Ιωάννης Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Air and space law
Pages (from-to):
395-434
The digital material of the item is not available.