Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Συντάγματος του 1975)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004137 1198 Read counter

Original Title:
Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Συντάγματος του 1975)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Litzeropoulos, Alexandros G.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Constitutional Law
Other subject categories:
Human Rights
Pages (from-to):
435-474
The digital material of the item is not available.