Κατάσχεση του δικαιώματος συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη εμπορικής εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004139 482 Read counter

Original Title:
Κατάσχεση του δικαιώματος συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη εμπορικής εταιρίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
475-487
The digital material of the item is not available.