Η εμπορική πίστις

Paper in Honorific Edition uoadl:1004141 426 Read counter

Original Title:
Η εμπορική πίστις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
489-545
The digital material of the item is not available.