Σκέψεις σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004147 447 Read counter

Original Title:
Σκέψεις σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δεληγιάννης, Γεώργιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
547-562
The digital material of the item is not available.