Οι ευρωπαϊκές συμβάσεις και η αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004154 459 Read counter

Original Title:
Οι ευρωπαϊκές συμβάσεις και η αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Industrial property
Pages (from-to):
585-602
The digital material of the item is not available.