Η προηγούμενη ακρόασις των ενδιαφερομένων εις τον νόμον περί ανώνυμων εταιρειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004156 438 Read counter

Original Title:
Η προηγούμενη ακρόασις των ενδιαφερομένων εις τον νόμον περί ανώνυμων εταιρειών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χαλαζωνίτης, Κίμωνος Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
603-659
The digital material of the item is not available.