Οι διαφορές εκ της εφαρμογής της νομοθεσίας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ποια τα έχοντα δικαιοδοσία δικαστήρια;

Paper in Honorific Edition uoadl:1004159 806 Read counter

Original Title:
Οι διαφορές εκ της εφαρμογής της νομοθεσίας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ποια τα έχοντα δικαιοδοσία δικαστήρια;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Korsos, Dimitrios
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
663-667
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.