Η συστηματική θέσις των κανόνων κατανομής του βάρους της αποδείξεως και το εξ αυτών δεδικασμένον

Paper in Honorific Edition uoadl:1004187 663 Read counter

Original Title:
Η συστηματική θέσις των κανόνων κατανομής του βάρους της αποδείξεως και το εξ αυτών δεδικασμένον
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
83-104
The digital material of the item is not available.