Προβλήματα του ελληνικού δικαίου της διαιτησίας από συγκριτική άποψη

Paper in Honorific Edition uoadl:1004189 696 Read counter

Original Title:
Προβλήματα του ελληνικού δικαίου της διαιτησίας από συγκριτική άποψη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kerameus, Constantin
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
105-126
The digital material of the item is not available.