Σκέψεις σχετικά με τον ουσιαστικό πυρήνα της μετοχικής ιδιοκτησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004193 642 Read counter

Original Title:
Σκέψεις σχετικά με τον ουσιαστικό πυρήνα της μετοχικής ιδιοκτησίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
669-684
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.