Δωσιδικία του δημοσίου επό αγωγής δημοσίου υπαλληλου αφορώσης χρηματικήν παροχήν

Paper in Honorific Edition uoadl:1004194 645 Read counter

Original Title:
Δωσιδικία του δημοσίου επό αγωγής δημοσίου υπαλληλου αφορώσης χρηματικήν παροχήν
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
127-136
The digital material of the item is not available.