Η πληροφοριακή εξέταση των διαδίκων κατ' αρθρ. 245 ΚΠΟΛΔ

Paper in Honorific Edition uoadl:1004201 628 Read counter

Original Title:
Η πληροφοριακή εξέταση των διαδίκων κατ' αρθρ. 245 ΚΠΟΛΔ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουτουρίσης , Κωνσταντίνος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
723-735
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.