Η διάσκεψη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης και η υπηρεσιακή εποπτεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1004214 646 Read counter

Original Title:
Η διάσκεψη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης και η υπηρεσιακή εποπτεία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κωστάκος , Παναγιώτης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
785-796
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.