Τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με τους νόμους 1653/1986 και 1682/1987

Paper in Honorific Edition uoadl:1004221 622 Read counter

Original Title:
Τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με τους νόμους 1653/1986 και 1682/1987
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
815-843
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.