Η κρατικοποίηση επιχειρήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1004224 648 Read counter

Original Title:
Η κρατικοποίηση επιχειρήσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
265-268
The digital material of the item is not available.