Τελολογική ερμηνεία και δικαιοπλαστική δράση του δικαστή στο αστικό δικονομικό δίκαιο. Μερικά παραδείγματα από τη νομολογία

Paper in Honorific Edition uoadl:1004225 681 Read counter

Original Title:
Τελολογική ερμηνεία και δικαιοπλαστική δράση του δικαστή στο αστικό δικονομικό δίκαιο. Μερικά παραδείγματα από τη νομολογία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
845-853
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.