Η υπό των επαγγελματικών σωματείων και οργανώσεων άσκησις των δικαιωμάτων των μελών αυτών και η παρέμβασις τούτων εις τας σχετικάς δίκας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004229 643 Read counter

Original Title:
Η υπό των επαγγελματικών σωματείων και οργανώσεων άσκησις των δικαιωμάτων των μελών αυτών και η παρέμβασις τούτων εις τας σχετικάς δίκας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Labour Law
Pages (from-to):
289-303
The digital material of the item is not available.