Ευθύνη του προστήσαντος για τις παράνομες πράξεις του προστηθέντος (ΑΚ 922)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004231 666 Read counter

Original Title:
Ευθύνη του προστήσαντος για τις παράνομες πράξεις του προστηθέντος (ΑΚ 922)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
863-884
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.