Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 Κ.Πολ.Δ. κατά την νομολογίαν του Άρειου Πάγου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004238 663 Read counter

Original Title:
Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 Κ.Πολ.Δ. κατά την νομολογίαν του Άρειου Πάγου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ψωμάς, Ιωάννης Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
315-352
The digital material of the item is not available.