Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1002 παρ. 2 και 969 παρ. 2 ΚΠΟΛΔ

Paper in Honorific Edition uoadl:1004248 771 Read counter

Original Title:
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1002 παρ. 2 και 969 παρ. 2 ΚΠΟΛΔ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Νικολόπουλος, Γεώργιος Χ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
989-1007
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.