Η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατ'ερήμην αποφάσεως μετά την απόρριψη της ανακοπής ερημοδικίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004255 315 Read counter

Original Title:
Η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατ'ερήμην αποφάσεως μετά την απόρριψη της ανακοπής ερημοδικίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1029-1045
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.