Ευθύνη του παραγωγού και κατανομή του βάρους της αποδείξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004258 327 Read counter

Original Title:
Ευθύνη του παραγωγού και κατανομή του βάρους της αποδείξεως
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πουλιάδης , Αθανάσιος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
1047-1085
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.