Θέματα διαγνώσεως και συγκρούσεως δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και των διαιτητών και δεδικασμένου από τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων σε ιδιωτικές διαφορές και στις αγωγές ακυρώσεως διαιτητικών αποφάσεων και από διαιτητικές αποφάσεις κυρίως στο ζήτημα της δικαιοδοσίας τους ή μη

Paper in Honorific Edition uoadl:1004263 238 Read counter

Original Title:
Θέματα διαγνώσεως και συγκρούσεως δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και των διαιτητών και δεδικασμένου από τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων σε ιδιωτικές διαφορές και στις αγωγές ακυρώσεως διαιτητικών αποφάσεων και από διαιτητικές αποφάσεις κυρίως στο ζήτημα της δικαιοδοσίας τους ή μη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πρωτονοτάριος, Βασίλης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1099-1115
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.