Δεδικασμένο από τυπική απόρριψη της αγωγής και επίδραση του επί του παραδεκτού της ενστάσεως συμψηφισμού, που αφορά την ίdiα απαίτηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1004269 277 Read counter

Original Title:
Δεδικασμένο από τυπική απόρριψη της αγωγής και επίδραση του επί του παραδεκτού της ενστάσεως συμψηφισμού, που αφορά την ίdiα απαίτηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σαχπεκίδου , Ευγενία Ρ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1143-1157
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.