Η σχέση μεταξύ της προσφυγής και της αγωγής αποζημιώσεως στις διοικητικές διαφορές ουσίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004282 410 Read counter

Original Title:
Η σχέση μεταξύ της προσφυγής και της αγωγής αποζημιώσεως στις διοικητικές διαφορές ουσίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σκουρής, Βασίλειος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
1209-1225
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.