Τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 18 παρ. 3 ν.703/77 και η σχέση τους με τα ασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 682 επ.ΚΠΟΛ.ΔΙΚ.

Paper in Honorific Edition uoadl:1004296 199 Read counter

Original Title:
Τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 18 παρ. 3 ν.703/77 και η σχέση τους με τα ασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 682 επ.ΚΠΟΛ.ΔΙΚ.
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τζουγανάτος, Δημήτριος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1265-1273
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.