Η σύμβαση της Χάγης (5.10.1961) που καταργεί την υποχρέωση επικυρώσεως των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004346 300 Read counter

Original Title:
Η σύμβαση της Χάγης (5.10.1961) που καταργεί την υποχρέωση επικυρώσεως των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Humanitarian law
Pages (from-to):
79-94
The digital material of the item is not available.