Πιθανότητες και ερμηνεία του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004365 240 Read counter

Original Title:
Πιθανότητες και ερμηνεία του δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γέμτος, Πέτρος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Economic Law
Pages (from-to):
125-140
The digital material of the item is not available.