Δημόσιο συμφέρον και Σύνταγμα (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004386 229 Read counter

Original Title:
Δημόσιο συμφέρον και Σύνταγμα (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Dagtoglou, P. D.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Constitutional Law
Pages (from-to):
235-245
The digital material of the item is not available.