Προσωρινότητα και οριστικότητα: δύο έννοιες σε σχέση έντασης στα ασφαλιστικά μέτρα (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004412 268 Read counter

Original Title:
Προσωρινότητα και οριστικότητα: δύο έννοιες σε σχέση έντασης στα ασφαλιστικά μέτρα (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ηλιακόπουλος, Ηλίας
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
369-399
The digital material of the item is not available.