Περί της ισχύουσης εν τη ειδική διαδικασία των άρθρων 664-676 Κ.ΠολΔ (Εργατικών διαφορών) αποδείξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004867 386 Read counter

Original Title:
Περί της ισχύουσης εν τη ειδική διαδικασία των άρθρων 664-676 Κ.ΠολΔ (Εργατικών διαφορών) αποδείξεως
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
83-117
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.