Η αποδοχή της ακυρωσίμου δικαιοπραξίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004902 450 Read counter

Original Title:
Η αποδοχή της ακυρωσίμου δικαιοπραξίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
323-337
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.