Ο υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλεγχος της πραγματικής βάσεως των "διαδικαστικών προϋποθέσεων" ως μεθοδολογικόν πρόβλημα

Paper in Honorific Edition uoadl:1004903 415 Read counter

Original Title:
Ο υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλεγχος της πραγματικής βάσεως των "διαδικαστικών προϋποθέσεων" ως μεθοδολογικόν πρόβλημα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
339-365
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.