Το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον του κώδικος Καλλιμάχη

Paper in Honorific Edition uoadl:1005133 438 Read counter

Original Title:
Το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον του κώδικος Καλλιμάχη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Vallindas, P.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Private international law
Pages (from-to):
271-283
The digital material of the item is not available.