Μεταβίβαση κινδύνου και καταβολή τιμήματος στην πώληση C.I.F.

Paper in Honorific Edition uoadl:1005161 393 Read counter

Original Title:
Μεταβίβαση κινδύνου και καταβολή τιμήματος στην πώληση C.I.F.
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
41-46
The digital material of the item is not available.