Σχέδια συμβάσεως UNIDROIT και κοινοτικής οδηγίας: παράλληλη οπισθοδρόμηση;

Paper in Honorific Edition uoadl:1005167 353 Read counter

Original Title:
Σχέδια συμβάσεως UNIDROIT και κοινοτικής οδηγίας: παράλληλη οπισθοδρόμηση;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Private international law
Pages (from-to):
47-68
The digital material of the item is not available.