Τα κινητά του συζυγικού οίκου: (συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 1394-1395)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005179 395 Read counter

Original Title:
Τα κινητά του συζυγικού οίκου: (συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 1394-1395)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Pages (from-to):
95-110
The digital material of the item is not available.