Μερικές σκέψεις για το πρόβλημα του συνυπολογισμού ζημιάς και κέρδους (με αφορμή την ΑΠ 89/1983)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005196 469 Read counter

Original Title:
Μερικές σκέψεις για το πρόβλημα του συνυπολογισμού ζημιάς και κέρδους (με αφορμή την ΑΠ 89/1983)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
169-190
The digital material of the item is not available.