Η επίδραση του νόμου περί ευθύνης του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα στο ελληνικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1005198 533 Read counter

Original Title:
Η επίδραση του νόμου περί ευθύνης του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα στο ελληνικό δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
190-206
The digital material of the item is not available.