Σκέψεις περί των σχέσεων της εφέσεως προς την ουσίαν της υποθέσεως και της αγωγής

Paper in Honorific Edition uoadl:1005210 402 Read counter

Original Title:
Σκέψεις περί των σχέσεων της εφέσεως προς την ουσίαν της υποθέσεως και της αγωγής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
227-249
The digital material of the item is not available.