Ο "Θάνος Βλέκας" του Παύλου Καλλιγά: μια ιστορικονομική θεώρηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1005232 453 Read counter

Original Title:
Ο "Θάνος Βλέκας" του Παύλου Καλλιγά: μια ιστορικονομική θεώρηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature
Pages (from-to):
291-312
The digital material of the item is not available.