Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1005266 426 Read counter

Original Title:
Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βασιλακάκης , Ευάγγελος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Private international law
Pages (from-to):
41-62
The digital material of the item is not available.