Η διαδικασία της δικαστικής απαγόρευσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1005286 386 Read counter

Original Title:
Η διαδικασία της δικαστικής απαγόρευσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ευτυχία (Έφη)
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
313-322
The digital material of the item is not available.