Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην εφαρμογή της συνθήκης της ΕΟΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1005288 411 Read counter

Original Title:
Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην εφαρμογή της συνθήκης της ΕΟΚ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κριμπάς, Δημοσθένης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
323-345
The digital material of the item is not available.