Η λύσης της συγκυριότητας από τον οφειλέτη συγκύριο κατεσχημένης ιδανικής μερίδας

Paper in Honorific Edition uoadl:1005293 414 Read counter

Original Title:
Η λύσης της συγκυριότητας από τον οφειλέτη συγκύριο κατεσχημένης ιδανικής μερίδας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Real Property Law
Pages (from-to):
363-370
The digital material of the item is not available.