Βασίλειος Οικονομίδης (1814-1894). Ο κοινός πρόγονος των Ελλήνων Αστικολόγων και Δικονομολόγων

Paper in Honorific Edition uoadl:1005578 436 Read counter

Original Title:
Βασίλειος Οικονομίδης (1814-1894). Ο κοινός πρόγονος των Ελλήνων Αστικολόγων και Δικονομολόγων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δασκαρόλης, Γεώργιος Θ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
167-186
The digital material of the item is not available.